Rozwiązania EDIMAR Solutions

EDIMAR Solutions-Rozwiązania IT

Zapytaj o możliwość bezpłatnej prezentacji Zapraszamy do

kontaktu

Usługi

System Obiegu Dokumentów – Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami – EDIMAR Solutions Workflow

System Obiegu Dokumentów – Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami – EDIMAR Solutions Workflow

Elektroniczny System Obiegu DokumentówEnovatio Workflow automatyzuje procesy biznesowe, pozwala na sprawne zarządzanie dokumentami oraz umożliwia prawidłowy przepływ informacji. Platforma zamienia papierową formę dokumentów na elektroniczną, co powoduje, że dokument jest trwalszy i łatwiej dostępny dla pracowników. Poniżej przedstawiamy gotowe rozwiązania elektronicznego obiegu dokumentów zaimplementowane przy użyciu EDIMAR Solutions Workflow. Instalacja rozwiązań IT może odbywać się na serwerze Klienta, w modelu usług Software as a Service lub dowolnym serwerze hostingowym.

Rozwiązania EDIMAR Solutions

Rozwiązania EDIMAR Solutions

EDIMAR Solutions-Rozwiązania IT

Zapytaj o możliwość bezpłatnej prezentacji Zapraszamy do

kontaktu

Od stycznia małe i średnie firmy obowiązkowo zaraportują JPK

Od stycznia małe i średnie firmy obowiązkowo zaraportują JPK

JPK –7 maja 2016

Od stycznia małe i średnie firmy obowiązkowo zaraportują JPK

Nowelizacja Ordynacji podatkowej została przyjęta przez Sejm 13 maja 2016 r. oraz przez Senat sześć dni później. Przegłosowano zmiany w prawie podatkowym, które radykalnie rozszerzają krąg podmiotów zobowiązanych do raportowania danych finansowych przy pomocy Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Obie izby parlamentu przegłosowały dwie istotne zmiany w prawie podatkowym, mające olbrzymi wpływ na przebieg rewolucji podatkowej, jaką jest wprowadzenie w pełni elektronicznych kontroli podatkowych.

Po pierwsze, ustawodawca odszedł od pierwotnie wprowadzonej zasady raportowania danych z JPK tylko na żądanie organu skarbowego. Dodając do ustawy art. 82b wprowadzono obowiązkowe, co miesięczne raportowanie jednej ze struktur kontrolnych (JPK_VAT).  Obowiązek ten ma dotyczyć tzw. dużych firm już od 1 lipca 2016 r. Raport JPK_VAT ma być dostarczany wraz z deklaracją vatowską, czyli do 25 dnia każdego miesiąca. Co istotne – nie ma znaczenia, czy podatnik składa deklaracje miesięczne czy kwartalne.

Drugą istotną i wręcz rewolucyjną zmianą jest objęcie tym samym obowiązkiem firm z sektora MSP. Przepisy wprowadzające JPK do Ordynacji podatkowej zakładały, że przedsiębiorstwa wypełniające definicję małego i średniego przedsiębiorcy będą mogły skorzystać z okresu przejściowego (od 1 lipca 2016 do 1 lipca 2018 r.). W tym okresie organ kontrolny będzie mógł zażądać od podatnika raportu w formie JPK, jednakże przedsiębiorca miał prawo odmówić składania raportu w takiej formie. Najnowsze zmiany w Ordynacji zmieniają i to. Gdy uchwalona nowela wejdzie w życie, także mali i średni przedsiębiorcy będą obowiązkowo raportowali dane dotyczące podatku VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Obowiązek ten ma objąć przedstawicieli sektora MSP już od 1 stycznia 2017. To oznacza gwałtowne przyspieszenie (aż o 1,5 roku) procesu rozszerzania kręgu podmiotów zobowiązanych do stosowania JPK. Oznacza to tym samym, że małe i średnie firmy mają już tylko nieco ponad pół roku by znaleźć odpowiedniego dostawcę oprogramowania, potrafiącego wygenerować odpowiedni plik kontrolny. Mimo iż obowiązek będzie dotyczył tylko jednej struktury (VAT_JPK), to jednak trzeba pamiętać, że większość programów finansowo-księgowych będzie przystosowana do generowania JPK ze wszystkich struktur.

Co miesięczny obowiązek raportowania danych ze struktury VAT_JPK, w szczególności dla firm sektora MSP jest dopiero jednym z elementów procesu wdrażania elektronicznych kontroli podatkowych. Nie wolno zapominać, że w kolejnych krokach sektor MSP zostanie objęty całkowitym obowiązkiem raportowania do urzędów skarbowych za pomocą plików kontrolnych.  Dlatego nawet ci, którzy liczyli, że obowiązek ten będzie odroczony o co najmniej dwa lata, muszą już dzisiaj rozpocząć przygotowania do nowych reguł podatkowych.

Najnowsze wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące JPK

Najnowsze wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące JPK

JPK – 01 sierpnia 2016

Najnowsze wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące JPK

Pod koniec lipca Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat informujący, iż faktury zakupu nie będą przesyłane w formacie JPK. Ministerstwo przygotuje „alternatywne rozwiązanie”, które nie będzie wymagało przesyłania faktur zakupu w formacie JPK. Oznacza to, że do struktury JPK_FA będą eksportowane wyłącznie faktury sprzedaży.

Zmiana stanowiska Ministerstwa jest odpowiedzią na liczne zastrzeżenia podatników odnośnie eksportowania do pliku JPK_FA faktur zakupu z dokładnością do pozycji.

Szczegóły „alternatywnego rozwiązania” nie są jeszcze znane. Nie wiadomo też od kiedy będzie ono wymagane.

Pełną treść komunikatu można przeczytać tu

Jednocześnie Ministerstwo Finansów opublikowało kolejne odpowiedzi na pytania podatników. Jedno z zadanych pytań dotyczyło generowania JPK_WB. W odpowiedzi Ministerstwo napisało, że: „(…) Obowiązek dostarczenia tej struktury spoczywa na podatniku, jednakże będzie on realizowany przez podatnika we współpracy z bankiem. W praktyce organ podatkowy będzie mógł zwrócić się do banku za zgodą podatnika o wydanie wyciągów bankowych w formie JPK (…)”.

Na wypadek, gdyby bank obsługujący daną firmę nie był zdolny przygotować JPK_WB, pozostawiamy możliwość generowania struktury JPK_WB w dostarczanych przez nas systemach.

Pełną treść odpowiedzi Ministerstwa można przeczytać tu

Zachęcamy do śledzenia udostępnianych przez nas informacji bądź do zapisania się na newsletter. Jak zawsze będziemy przekazywać istotne dla firm wiadomości.

NOWA FUNKCJONALNOŚĆ W SAGE E-AUDYTOR

NOWA FUNKCJONALNOŚĆ W SAGE E-AUDYTOR

SAGE E-Audytor – 26.08.2016

NOWA FUNKCJONALNOŚĆ W SAGE E-AUDYTOR

Nowa funkcjonalność umożliwia automatyczne porównanie wartości JPK_VAT z e-deklaracją VAT-7

 1. Pozwala na zaimportowanie do e-Audytora pliku z e-deklaracją VAT-7.
 2. Porównuje wartości zaimportowane z pliku JPK-VAT oraz e-deklaracji VAT-7 i prezentuje ewentualne różnice pomiędzy tymi danymi.

Dostęp do funkcjonalności jest zależny od posiadanego pakietu:

 • Pakiet Trial (próbny): istnieje możliwość zaimportowania po jednym pliku JPK_VAT i VAT-7 i zobaczenia wyników porównania. Nie ma możliwości usunięcia plików, ani wejścia w szczegółowe informacje zawierające dokumenty.
 • Pakiet Basic: istnieje możliwość zaimportowania dowolnej liczby plików oraz usuwania oraz przeglądania wyników porównania. Nie ma możliwości przejścia do szczegółów z listą dokumentów.
 • Pakiet Premium: istnieje możliwość zaimportowania dowolnej liczby plików, usuwania plików oraz przeglądania wyników porównania. Użytkownik może również przejść do szczegółów z listą dokumentów.

Uwaga:
Aby porównanie zadziałało poprawnie, konieczne jest wgrywanie plików JPK_VAT zawierających dane tylko z jednego miesiąca. Porównywać można dłuższe okresy niż miesięczne, ale każdy miesiąc musi być zaimportowany osobnym plikiem JPK_VAT.

NOWA WERSJA SAGE SYMFONIA 2.0 FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ 2016.5.B

NOWA WERSJA SAGE SYMFONIA 2.0 FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ 2016.5.B

Sage Symfonia – 05.09.2016

NOWA WERSJA SAGE SYMFONIA 2.0 FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ 2016.5.B

Jest już dostępna nowa wersja Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość 2016.5.b. Jest ona bezpłatna dla wszystkich klientów posiadających poprzednią wersję Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość 2016.5 lub 2016.5.a

Aktualizacje wprowadzone w nowej wersji:

 • Zmodyfikowano opcję prawidłowego wyznaczenia różnic kursowych. Podczas zapisu dokumentów do bufora wyświetlany był komunikat „Wykryto błąd w stanie transakcji”.
 • W raporcie Rozrachunki uruchamianym z Rozrachunki > Drukowanie > Wykonaj z zaznaczoną opcją „Pokaż tylko transakcje” oraz „W złotówkach” zmodyfikowano wyświetlanie kwoty różnicy pomiędzy dokumentami w pozycji dotyczącej faktury oraz w „Saldo rozliczeń”, „Suma zobowiązań”, „Zobowiązania terminowe”, „Razem rozliczenia nierozliczone”.
 • Ulepszono filtrowanie dokumentów według typów na liście w buforze dokumentów oraz po wybraniu typu dokumentu w filtrze „Szukaj”.
 • Ulepszono wyświetlanie źródeł danych dla zapisów w raporcie Wskaźniki / Zapisy analityk
  w okresie
  o uwzględnianie zapisów z bufora – raport dostępny w Raportach Graficznych.
 • Zmodyfikowano funkcję generowania raportu Wiekowanie rozrachunków z opcji Rozrachunki
 • Uszczelnienie systemu aktywacji danych (wyeliminowanie błędu 801)

Uwaga:

 1. Dodatkowo umożliwiono wygenerowanie zerowego pliku JPK VAT. Opcja ta dotyczy funkcjonalności możliwej do uzyskania poprzez logowanie wykonywane z Sage Asystenta,
  a sama funkcjonalność JPK jest dostępna tylko dla użytkowników Sage Asystenta.
 2. Moduł Integracji nie zmieni się i pozostanie ten który udostępniany jest wraz z FKP 2016.5.a

Oprogramowanie

System Obiegu Dokumentów – Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami – EDIMAR Solutions Workflow

System Obiegu Dokumentów – Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami – EDIMAR Solutions Workflow

Elektroniczny System Obiegu DokumentówEnovatio Workflow automatyzuje procesy biznesowe, pozwala na sprawne zarządzanie dokumentami oraz umożliwia prawidłowy przepływ informacji. Platforma zamienia papierową formę dokumentów na elektroniczną, co powoduje, że dokument jest trwalszy i łatwiej dostępny dla pracowników. Poniżej przedstawiamy gotowe rozwiązania elektronicznego obiegu dokumentów zaimplementowane przy użyciu EDIMAR Solutions Workflow. Instalacja rozwiązań IT może odbywać się na serwerze Klienta, w modelu usług Software as a Service lub dowolnym serwerze hostingowym.

Map